Pályázatok

TÁMOP–3.3.14.A-12/1 pályázat

TÁMOP–3.3.14.A-12/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 


 

A támogatási szerződés hivatkozási száma: TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0014

A projekt címe: Testvériskolai kapcsolatok kialakítása Edelény és Bódvaszilas között

Támogatás összege: 17 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A pályázat zárásának dátuma: 2015. március 31.

A pályázat rövid leírása:

A projektünk fő célkitűzése: a környezetvédelem.

Megvalósult tevékenységek:

Heti rendszerességű találkozók 1-1 fő szakmai megvalósító vezetésével, melynek témája illeszkedik az aktuális havi tanulmányi és kulturális program témájához.

A projekt keretében közös honlap létrehozása.

Tanulmányi és kulturális programok:

 2014. január: Levegő – kulturális találkozó

 2014. február: Energia – vetélkedő

 2014. március: Víz – labormunka

 2014. április: Föld napja – túra

 2014. május: Madarak, fák napja – akadályverseny

 2014. június: Környezetvédelmi világnap – barlanglátogatás

 2014. szeptember: takarítás, parkosítás, ill. közlekedési vetélkedő (Ne ülj autóba!)

 2014. október: állatok – kirándulás Miskolc Vadaspark

 2014. november: Ne vásárolj semmit! – tudatos vásárlás (ppt készítés)

 2014. december: Biodiverzitás – tabló készítése

Nem bentlakásos 1 napos program: két darab megvalósítása intézményenként 5-5 fő pedagógussal és 50 fő diákkal.

A programok kapcsolódnak a hagyományőrzéshez és természetvédelemhez egyaránt.

7 napos bentlakásos program a Balatonon; intézményenként 5-5 fő pedagógus és 50 fő diák részvételével, melynek célja a környezetvédelem gyakorlati oldalról történő megismerése.Három részből álló előadássorozat (60-90 perc/ alkalom

A kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés: A program során heti 2 (iskolánként 1-1) órában környezet- és természetismereti oktatás alkalmanként maximum 15 fő részvételével.

Pályaorientációs előadások 3 alkalommal.

 1. Pályázati kiírás száma: TÁMOP-3.1.4.C-14/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

A támogatási szerződés hivatkozási száma: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0470

A projekt címe: Innovatív iskola Bódvaszilason

Támogatás összege: 12 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A pályázat zárásának dátuma: 2015.12.30

Megvalósult tevékenységek:

- Ökotábor és Erdei iskola

- Sporttábor

- Angol nyelvi témahét

- Átmenetet segítő projektnap az óvoda - iskola; tagintézmények és székhelyiskola között

A pedagógusok részére háromféle továbbképzést szerveztünk:

- Tantestületi képzés - "A digitális tábla alkalmazása az órákon" 16 fő részvételével

- A környezettudatosságra nevelés játékos alkalmazása az oktatásban az általános iskolában tanítók számára - pedagógus továbbképzés 2 fő részvételével

- Megoldásközpontú kommunikáció és konfliktuskezelés a mindennapi iskolai életben – pedagógus továbbképzés 2 fő részvételével

 1. TÁMOP-6.1.2.14/1 kiemelt projekt keretében  a KLIK és az Országos Egészségfejlesztési Intézet „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása”

Azonosító szám: TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001

Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

A pályázat zárásának dátuma: 2015.11.30

A mintaprogram komplex, hosszú távú program, mely négy téma köré rendeződik:

 • Egészséges táplálkozás

 • Mindennapos testmozgás

 • Személyiségfejlesztés a személyközpontú pedagógiai módszerek, művészetek, játék alkalmazásával

 • Egészségtani ismeretek hatékony oktatása

 1. A TÁMOP 3.3.13-13/1 jelű, „Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló” című kiemelt projekt megvalósítása

Azonosító: TÁMOP 3.3.13-13/1-2013-0001

Kedvezményezett: Türr István Képző és Kutató Intézet

A pályázat zárásának dátuma: 2015.12.31.

Tevékenységek:

 • Az országos kompetenciamérés eredményeinek feldolgozása a kiválasztott intézményekben. Az eredmények alapján fejlesztési stratégiák kidolgozása.

 • Minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységek fejlesztése

 • Pedagógusképzések, továbbképzések, jó gyakorlatok, szupervíziók kidolgozása és megvalósítása, elsősorban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok nevelésével-oktatásával kapcsolatos módszertani, szociális, kommunikációs kompetenciák megerősítésére a szegregáció csökkentése/megszüntetése céljából.

 • Tudásmegosztás elősegítése

Elnyert pályázatok

HU0101-01-/2.1/0046
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedésének elősegítése

 

HU-0305-04-01-0099
Információs technológia az általános iskolában

 

CSP-146-2006
Helyi partnerségen alapuló mikroprojektek pénzügyi támogatása

 

TIOP-1.1.1-07/1
A pedagógia, módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése

 

TÁMOP-3.1.4/08/2.
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Bódvaszilas községben